-0.5°C
ZARA HAVA DURUMU-0.5°C
BİZE ULAŞIN 0554 317 37 97

Duyurular

Zara Bal Üreticileri Birliği – ZARA BALI

2020 YILI MALİ GENEL KURUL İLANI

- +
2020 YILI MALİ GENEL KURUL İLANI

ZARA BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sivas İli Zara İlçesi Bal Üreticileri Birliğinin 2018  – 2019 Yılı Faaliyetlerine ait 2020 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır

Genel Kurul Tarihi : 22.02.2020

Genel Kurul Saati : 10.00

Genel Kurul Toplantı Yeri : Zara Belediyesi Toplantı Salonu Zara/SİVAS

Çoğunluk Sağlanmadığı Takdirde Aynı Saat ve Yerde Toplanma : 29.02.2020 Tarihi

Genel Kurulumu/da Görüşülecek Gündem Maddeleri Aşağıda Sıralanmıştır. İlan İle Duyurulur. 03.02.2020

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

  • Başkan Orhan KURT
    Başkan Yardımcısı Mustafa GÜLLE
    Muhasıp Üye Seyfettin ŞENOL

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama

2. Divanı Oluşturulması ve Saygı Duruşu

3. 2018 – 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

4. 2018 – 2019 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

5. 2018 – 2019 Yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının Okunması ve Oylanması

6. 2020 -2021 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Oylanması

7. Tüm resmi ve hususi daireler, idareleri bankalar kuruluşlar, firmalar, özel ve tüzel kişilerle sözlü ve /veya yazılı borçlandırıcı her türlü müracaat, beyanname, sözleşme taahhüt ve işlemleri yapmaya, gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, tapuda ferağ takdirlerini vermeye ve almaya, kira sözleşmelerini tanzim ve fesih etmeye, motorlu araç satın almaya, satmaya, kiraya vermeye, vergi daireleri, SGK Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye, Telekom, TEAŞ, TEDAŞ, bilumum resmi makam ve merciler nemi indeki iş ve işlemleri yapmaya, vekil tayin, azline, mahkemelerdeki, icra dairelerindeki iş ve işlemleri yapmaya, bankalarda hesap açmaya, par çekme ve yatırmaya, kredi talebinde bulunmaya, sözleşmeleri imzalamaya, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi

8. İç-Dış kaynaklı ( Kalkınma Ajansları dahil) Gıda, Tarım Bakanlığı kaynaklı. Avrupa Birliği, DAP ve IPARD projelerinin yapılması, yaptırılması ve uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

9. Yeminli mali müşavirce hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun görüşülmesinden sonra oylamaya sunulması

10. İhtiyaç duyulan konularda çalıştırılmak amacıyla personel almak ücretini takdir etmek ve ödemek için yönetim kuruluna yetki verilmesi

11. Birliğin ayakta durabilmesi için desteklemelerden kesinti yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi

12. Desteklenen ürünlerin teşvik primlerinin hak edişlerinin tanzimi, bankadan alınıp ilgililere dağıtımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi

13. Taahhüt sermayelerini ödemeyen ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, birlik aleyhinde faaliyette bulunan ortakların birlikten ihracının görüşülmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi

14. Yönetim Kurulu Başkanının maaş. Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretleri ve yolluklarının görüşülmesi

>15. Giriş aidatı ve yıllık aidatların miktarı ve ödeme zaman ve şeklinin belirlenmesi

16. Birlik adına iktisadi işletme kurulması, ticari işlemlerin iktisadi işletme üzerinden yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi

17. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi ve üst birlik temsilcilerinin belirlenmesi

18. Dilek ve temenniler

19. Kapanış

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.