25.6°C
ZARA HAVA DURUMU25.6°C
BİZE ULAŞIN 0554 317 37 97

Duyurular

Zara Bal Üreticileri Birliği – ZARA BALI

2018 YILI MALİ GENEL KURUL İLANI

- +
2018 YILI MALİ GENEL KURUL İLANI

ZARA BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 • Sivas İli Zara İlçesi Bal Üreticileri Birliğinin 2017 Yılı Faaliyetlerine ait 2018 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır
  Genel Kurul Tarihi : 14.03.2018
  Genel Kurul Saati : 10.00
  Genel Kurul Toplantı Yeri :Hal İçi Muhtarlar Derneği Zara/SİVAS
  Çoğunluk Sağlanmadığı Takdirde Aynı Saat ve Yerde Toplanma : 28.03.2018 Tarihi
  Genel Kurulumu/da Görüşülecek Gündem Maddeleri Aşağıda Sıralanmıştır. İlan İle Duyurulur. 27.02.2018

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 • Başkan Orhan KURT
  Başkan Yardımcısı Mustafa GÜLLE
  Muhasıp Üye Seyfettin ŞENOL

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divanı Oluşturulması ve Saygı Duruşu
 3. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
 4. 2017 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
 5. 2017 Yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının Okunması ve Oylanması
 6. 2018 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Oylanması
 7. Tüm resmi ve hususi daireler, idareleri bankalar kuruluşlar, firmalar, özel ve tüzel kişilerle sözlü ve /veya yazılı borçlandırıcı her türlü müracaat, beyanname, sözleşme taahhüt ve işlemleri yapmaya, gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, tapuda ferağ takdirlerini vermeye ve almaya, kira sözleşmelerini tanzim ve fesih etmeye, motorlu araç satın almaya, satmaya, kiraya vermeye, vergi daireleri, SGK Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye, Telekom, TEAŞ, TEDAŞ, bilumum resmi makam ve merciler nemi indeki iş ve işlemleri yapmaya, vekil tayin, azline, mahkemelerdeki, icra dairelerindeki iş ve işlemleri yapmaya, bankalarda hesap açmaya, par çekme ve yatırmaya, kredi talebinde bulunmaya, sözleşmeleri imzalamaya, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
 8. İç-Dış kaynaklı ( Kalkınma Ajansları dahil) Gıda, Tarım Bakanlığı kaynaklı. Avrupa Birliği, DAP ve IPARD projelerinin yapılması, yaptırılması ve uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 9. Yeminli mali müşavirce hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun görüşülmesinden sonra oylamaya sunulması
 10. İhtiyaç duyulan konularda çalıştırılmak amacıyla personel almak ücretini takdir etmek ve ödemek için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 11. Birliğin ayakta durabilmesi için desteklemelerden kesinti yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi
 12. Desteklenen ürünlerin teşvik primlerinin hak edişlerinin tanzimi, bankadan alınıp ilgililere dağıtımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 13. Taahhüt sermayelerini ödemeyen ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, birlik aleyhinde faaliyette bulunan ortakların birlikten ihracının görüşülmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
 14. Yönetim Kurulu Başkanının maaş. Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretleri ve yolluklarının görüşülmesi
 15. Giriş aidatı ve yıllık aidatların miktarı ve ödeme zaman ve şeklinin belirlenmesi
 16. Birlik adına iktisadi işletme kurulması, ticari işlemlerin iktisadi işletme üzerinden yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 17. Mevcut tüzüğün yerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 10.01.2018 tarih ve E.79547 Sayılı oluru ile hazırlanan ve 81 maddeden oluşan Birlik Tüzüğü ile değiştirilerek intibakının görüşülmesi
 18. Dilek ve temenniler
 19.  Kapanış

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.